Živá kvapka krvi

Živá kvapka krvi

Detailné informácie o poskytovanej službe s názornými ukážkami.

Nadštandardné vyšetrenie krvi mikroskopom

Vyšetrenie živej kvapky krvi je nadštandardná a zaujímavá mikroskopická technika, ktorá umožňuje analýzu vašej krvi, zobrazenie jej komponentov a poskytuje komplexný obraz o vašom momentálnom zdravotnom stave. Odhalí skoré štádiá rôznych ochorení, kyselinu močovú, cholesterol, parazity baktérie, plesne, kvasinky, stav bielych a červených krviniek, krvných doštičiek, tromby, hustotu krvi a jej vlastnosti. Klasické laboratórne testy dopĺňa o veľmi vzácne informácie nielen o množstve jednotlivých krvných buniek, ale aj o ich stave a hlavne funkcii, teda či vykonávajú to načo sú predurčené.

Kvapka sa odoberie z periférnej krvi z prsta a dá sa na podložné sklíčko. Zľahka sa prekryje krycím sklíčkom, aby sa tým zabránilo rýchlej oxidácii a schnutiu kvapky a bolo možné sledovať všetky komponenty krvi živé v reálnom čase, množstve, rozložení, pohybe či funkcii.

Obraz krvi je cez mikroskop z podložného sklíčka snímaný kamerou do PC, prípadne do ďalšieho monitora. Toto umožňuje klientovi vidieť a sledovať obraz svojej krvi spolu s vyšetrujúcim. Vyšetrenie je unikátne tým, že vidíte svoju krv neovplyvnenú látkami, ktoré sú súčasťou iných vyšetrení. Monitor pritom obraz ešte zväčší niekoľkonásobne. Výsledkom je dostatočne veľký obraz jednotlivých krvných buniek a ostatných komponentov, aj to čo sa v krvnej plazme deje.
Súčasťou vyšetrenia sú foto a video záznamy, ktoré sú ukladané do karty klienta pre účely porovnávania pri následnej kontrole.
Je to jedno z najdôležitejších preventívnych vyšetrení. Jediná kvapka krvi sa pozoruje špeciálnym mikroskopom, ktorý umožňuje posúdiť stav vnútorného prostredia tela a preskúmať, či sú bunky a ich funkcie správne. Štandardne sme schopní vidieť v krvi charakteristické znaky, ktoré priamo signalizujú ohrozenie zdravia. Tento test bol koncipovaný už v polovici minulého storočia na základe výskumov.
Dokonca aj celkom zdraví ľudia môžu mať nezdravý krvný obraz a môžu pozorovať počiatočné štádiá rôznych ochorení. Pokiaľ sa daný stav nezlepší, môže časom vyústiť do citeľných symptómov slabnúceho zdravia. Výhodou je, že toto vyšetrenie ukáže, ako vaše telo reaguje na zvolenú terapiu. Keďže krvný obraz jedinca je zrkadlom jeho zdravia, monitorovaním vzorky krvi odobranej pred, v priebehu a po ukončení terapie možno okamžite zistiť výsledný efekt.s l225Proces je nenáročný. Odberovým perom si odoberieme kvapku krvi, ktorú dáme pod mikroskop a kúsok po kúsku analyzujeme. Celková dĺžka vyšetrenia môže trvať približne 15 – 45 min.

Doporučenie pred vyšetrením:
  • Najmenej 6 hodín pred vyšetrením nejesť
  • Deň pred vyšetrením /najmä večer/ konzumovať racionálnu stravu s nízkym obsahom tukov
  • Prijímať dostatok tekutín
  • Pred vyšetrením nepiť čaj, kávu, mlieko
  • Pred vyšetrením mať dobre umyté ruky

Zdieľať na sociálnych sieťach

Ďalšie služby

Reflexná masáž chrbta

Reflexná masáž chodidla

Mäkké – Myofasciálne techniky