Funkčná manuálna medicína

Funkčná manuálna medicína

Detailné informácie o poskytovanej službe s názornými ukážkami.

Podľa doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

V tejto metóde sa venujeme diagnostike a terapii kĺbnych patológií podľa pravidiel konceptu doc.Tichého, ktorý prichádza so svetovo originálnymi novinkami.

Na rozdiel od klasickej manuálnej medicíny, reprezentovanej slávnym osteopatom Mennellom a prípadne profesorom Lewitom, ktorí popisujú iba jeden typ kĺbnej blokády, rozlišujeme celkom tri základné kĺbne patológie. A to funkčná blokáda a dva typy štrukturálnej poruchy.
Tento koncept prináša novinky vo viacerých smeroch. Považujeme ho za fyziologickejší, pretože vyšetrenie kĺbu prebieha vo fyziologických smeroch pohybu. Teda v smeroch, ktoré bežne v kĺbe vykonávame činnosťou kostrových svalov. Klasická manuálna medicína vyšetruje kĺb v smeroch nefyziologických – strihovými či translačnými pohybmi. Teda v smeroch, v ktorých kostrové svalstvo bežne pohyb nevykonáva.
Tichého koncept sa dá považovať aj za komplexnejší, pretože súčasne vyšetruje kĺb aj jeho svaly. Vychádza pritom z predpokladu, že funkčná blokáda kĺbu môže byť spôsobená nielen disfunkciou samotného kĺbu, ale taktiež kostrového svalu. Klasická manuálna medicína kĺb a jeho kostrové svaly oddeluje, vyšetruje a lieči samostatne.
A konečne tento prístup považujeme za trojrozmernejší, pretože vyšetrenie kĺbu vo fyziologických smeroch pohybu umožňuje vyšetriť kĺb vo všetkých jeho základných osách a rovinách, ktoré umožňujú anatomické pomery, a urobiť si tak priestorovú predstavu o jeho reálnom funkčnom stave. Klasická manuálna medicína toto nedokáže, pretože bráni tomu anatomická stavba.
Ďalej sa venujeme princípom reťazenia na neurofyziologickom podklade. To znamená, že patológia vyskytujúca sa na jednom kĺbe sa prejaví prostredníctvom reťazenia aj inde v pohybovom aparáte. Tieto patologické reťazce sú buď flekčné, alebo extenčné a predstavujú reflexnú reakciu CNS na rôzne patologické stavy, ako sú napríklad kĺby hybne obmedzené, alebo kĺby hybné príliš.
Novým spôsobom sa pozeráme na vzťahy medzi vnútornými orgánmi a pohybovým aparátom /viscero-vertebrálne vzťahy/ ale aj naopak, na vplyv dysfunkcií pohybového aparátu na funkciu vnútorných orgánov /vertebro-viscerálne vzťahy/.
Táto metóda taktiež celkom originálne umožňuje diagnostikovať a liečiť tzv. skryté /latentné/ zápaly v tele. Dokonca dokáže rozlíšiť, či sa jedná o zápal bakteriálny alebo vírusový. Čo je v následnej terapii podstatný rozdiel, keďže bakteriálny zápal spôsobuje hypertonus /napnutie/ a naopak vírusový zápal spôsobuje hypotonus /uvoľnenie, ochabnutie/ svalstva a väziva. Vychádzame pritom zo svetových vedeckých poznatkov. Diagnostiku zápalu realizujeme vôbec ako prvé vyšetrenie v rámci celého komplexu. Prítomnosť zápalu totiž výrazne ovplyvňuje liečbu a terapeutické postupy.
V našom ponímaní nie je manuálna medicína len takzvanou analytickou metódou, ktorá sa zaoberá len jednotlivými kĺbmy a svalmi. Pohybový aparát dávame do oveľa širších súvislostí. Veľkým problémom samotného patologického stavu je to, že primárna príčina bolestí hlavy, chrbta, či končatinových kĺbov sa veľmi často nachádza mimo pohybový aparát. Podľa doterajších skúseností je to až 50 percent diagnostikovaných prípadov. Preto je veľmi dôležité dodržiavať stanovený postup a pravidlá daného konceptu. Hlavne určenie správnej diagnózy, následne previesť diferenciálnu diagnostiku, aby sme odhalili primárnu príčinu problému. A až potom pristúpiť k samotnej terapii, ktorá sa stane skutočne cielenou .
Nové vedecké poznatky a skúsenosti nám preukázali, že v rámci tohto kontextu dokážeme zlepšiť stav aj v prípadoch, kedy predchádzajúca liečba bola neúspešná a pacient prepadá skepsy, že mu už niet pomoci.

Zdieľať na sociálnych sieťach

Ďalšie služby

Reflexná masáž chrbta

Reflexná masáž chodidla

Mäkké – Myofasciálne techniky