Chiropraxia

Chiropraxia

Detailné informácie o poskytovanej službe s názornými ukážkami.

Chiropraxia je alternatívny spôsob zdravotnej starostlivosti. Zameriava sa na poruchy pohybového aparátu a na nervový systém. Je to liečebná metóda, ktorú radíme do kategórie manuálnych terapií – manuálne posúvanie, naprávanie postihnutých kĺbov, nekĺbových kostných spojení, väzív, šliach a svalov.Manuálna terapia sa zaoberá špeciálnymi diagnostickými a terapeutickými postupmi, ktoré slúžia na vyhľadávanie a liečbu funkčných porúch pohybového aparátu.

Chiropractic

Funkčné poruchy pohybovej sústavy sú najčastejšou príčinou bolestí nielen chrbtice, ale aj hlavy, ramien, hrudníka, panvy či horných a dolných končatín. V tomto kontexte sa nejedná o zmeny trvalé – štrukturálne poškodenie, ale o poruchy funkčné tzn. reverzibilné, ktoré možno napraviť, odstrániť, vyliečiť. Samozrejme za predpokladu správnej diagnostiky a správne zvolenej a prevedenej techniky nápravy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto terapie je podpora samoliečiacej schopnosti organizmu a prepojenosť chrbtice s vnútornými orgánmi a telesnými funkciami. Preto treba mať vždy na mysli, že sa pri chiropraxii nedívame na kostru a svaly oddelene od ostatných štruktúr a častí tela. Ale ako na komplexný celok, kde sú jednotlivé časti navzájom prepojené. Pritom hlavným cieľom vždy ostáva odstránenie bolesti a kvalitatívne zlepšenie hybnosti.
Príčin prečo spomínané poruchy vzniknú môže byť viacero. Jedna z nich je nerovnomerné zaťažovanie určitých svalových skupín. Pri preťažení tak môže dochádzať k spazmu – svalovému kŕču, ktorý zapríčiní luxáciu, vyvrtnutie, alebo inú deformáciu pohybového aparátu. V niektorých prípadoch sa telo s daným poškodením dokáže vysporiadať samo. Hlavne keď je človek v dobrej kondícii. V opačnom prípade sme nútený vyhľadať pomoc chiropraktika.
A tu by sme mohli nadviazať na citáciu aj iných odborníkov. Pretože Slovenský právny systém nepozná termín chiropraktik. Vzhľadom na to, že u nás neexistuje škola, kde by sa dal odbor chiropraxia študovať, a po absolvovaní by mal absolvent titul v danom odbore. Termín chiropraxia k nám bol importovaný, bohužiaľ bez širších súvislostí, ktoré tejto problematike dávajú solídny rámec.
To ale neznamená, že sa s chiropraktickými výkonmi u nás nestretneme. Je to terapia, ktorá má tisícročné korene a aj u nás sa bežne používa. Nakoniec chiropraktické techniky sú zastúpené aj vo východných masážnych technikách.
Používanie oslovenia chiropraktik, by sa teda teoreticky malo viazať iba na absolventa školy s týmto zameraním. Ak si niekto hovorí chiropraktik a nemá adekvátne ukončené odborné štúdium v zahraničí, tak podľa aktuálnej legislatívy zavádza. Pretože v našich podmienkach je momentálne možné akurát absolvovať kurz chiropraxie, čo v zmysle zákona nikoho chiropraktikom nerobí a ani ho neoprávňuje na túto liečbu.
Metaforicky – ak vie niekto písať, to ešte neznamená, že je spisovateľ. Na druhej strane, človek môže mať akýkoľvek titul, ale to ho robí povolaným len v zmysle zákona. O tom či sa stane aj „vyvoleným“ , rozhodne až jeho prax.
Dobrá rada na záver. Ak sa už rozhodnete navštíviť chiropraktika, alebo terapeuta, ktorý používa chiropraktické techniky, opýtajte sa svojich známich na skúsenosti s ním. Veľa šťastia pri správnom rozhodovaní.

Zdieľať na sociálnych sieťach

Ďalšie služby

Reflexná masáž chrbta

Reflexná masáž chodidla

Mäkké – Myofasciálne techniky